دسته: بهداشت دهان و دندان

تمیزی زبان؟! آیا زبانتان را مسواک زده اید؟

تمیزی زبان نقش مهمی در کاهش ایجاد بوی بد دهان دارد. این سوال: که آیا زبانتان را مسواک زده اید؟ علی رغم ظاهرش که اشتباه و یا شوخی به نظر می رسد کاملا درست و جدی است. اگر دهانتان بو می دهد و جواب شما به این سوال خیر است ، باید بدانید که از مهمترین اقدام در رفع بوی دهان غافل هستید.