دسته: دهانشویه

با بوی دهان در ماه رمضان چه کنیم؟(19)- دهان شویه سلطان بهداشت دهان

دهان شویه محلولی است که به اندازه توصیه شده باید به داخل دهان منتقل و به مدت لازم در دهان چرخانده شود تا فرصت لازم برای اعمال تاثیر بر دندانها و لثه را داشته باشد.

بایدها و نبایدها در استفاده از دهانشویه

دهانشویه یکی از محصولات بهداشت فردی است که استفاده از آن در حال افزایش است. اگر به دنبال خوشبو کردن دهان تان هستید راه های زیادی جلوی پای شما قرار دارد اما اگر می‌خواهید بهداشت دهان دندان ها و لثه های خود را ارتقا دهید استفاده از دهانشویه را بخشی از کارهای معمول روزانه خود قرار دهید.